logo

El procès de familiaritzaciò

Documental que parla del procès de familiarització.

Direcció Rocio Galindo i Oriol Aubets.

Pensant en el major benefici i respecte pels infants i les famílies, vàrem decidir que el sempre conegut com a “període d’adaptació” era necessari considerar-lo com a “procés de familiarització”, entenent que aquest canvi de denominació no és només una qüestió lingüística sinó filosòfica i conceptual, de canvi de visió profunda respecte a com hauria de ser l’entrada de les famílies i els infants a la llar per tal de respectar al màxim els processos i necessitats individuals de cada família i infant.
Així doncs, cada família pot acompanyar al seu fill/a el temps que desitgi, decidint amb llibertat el moment en què estan ambdós preparats per la primera separació. És una aposta pel respecte a la persona com a subjecte que té dret a decidir un moment tant important com aquest de la separació i inici de la identitat de la nena i el nen com a individu independent i autònom a la llar d’infants.

Volem dotar així de potestat a les famílies, en son part bàsica i imprescindible de la comunitat educativa i han de poder sentir-se com a  integrant i capacitada de decisió dins d’aquesta experiència com a part activa que viu també el procés.

La valoració d’aquesta iniciativa està sent molt positiva per part de totes les persones vinculades: tant famílies, com equip educatiu, i pels propis infants, a través dels que hem observat una vivència molt més positiva en comparació a altres anys sobretot respecte al moment d’entrada a la llar a l’inici de curs.
No hi ha la obligatorietat d’acompanyar als infants, llevat dels 3 ó 4 primers dies. Després hi som les educadores i educadors per acompanyar-los durant la seva jornada.

Creiem que el valor de la nostra aposta com a escola, és permetre la possibilitat d’acompanyament en el cas de que sigui el desig i la possibilitat de la família.

Volem continuar aprofundint en aquesta línia, ja que pensem que és una aposta molt important a considerar pel seu alt valor ètic i pedagògic.

familiarització a llar
familiarització a llar

In Portfolios